Fotovoltaikus rendszer kialakítása
a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházban
2016
Pályázatok

Műszaki leírás

A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház 3981 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. sz. alatt található. A kórház épületei lapos és ferdetetős tetőszerkezettel rendelkeznek. Az épület villamossági rendszere az ÉMÁSZ közmű hálózatra csatlakozik. A csatlakozás helyén jelenleg a szerződött teljesítmény: 3×400 A. A kórház elmúlt évi (12 havi) hálózatról vételezett villamos energia fogyasztása 1.468.108 kWh, ami a már működő napelemes rendszer termelésével csökkentett fogyasztás. A tervezett napelemes rendszer – fejlesztés utáni állapot: Az épület villamos energiaigényének részleges kielégítésére szolgáló napelemes rendszer tervezését az épület éves energiafogyasztásának vizsgálata, valamint a napelemek telepítésére alkalmas hely felmérése alapozta meg. A napelemek elhelyezésénél figyelembe vettük a helyi védettségből adódó korlátokat, illetve a már működő 120kWp teljesítményű napelemes rendszer által elfoglalt tetőfelületeket, amelyek a tervezett rendszer részére nem felhasználhatók. A vizsgálataink alapján megállapítottuk, hogy a tervezett napelemes rendszer elhelyezésére leginkább a kórház udvarán lenne alkalmas. Ezzel a megoldással a napelemeket szabadon optimális tájolással és dőlésszöggel helyezhetnénk el, a tetőfelületek tájolása és dőlésszöge nem jelentene megkötöttséget. Mindezek figyelembe vételével 200 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítésére van lehetőség.

Az épület éves villamos energia fogyasztása meghaladja a tervezett és a meglévő napelemes rendszerek által éves szinten megtermelhető villamos energia mennyiséget, ezáltal biztosított, hogy a megtermelt villamos energia teljes mennyiségét a kórház fogja felhasználni. A tervezett napelemes rendszer várható éves termelése: 203.000 kWh / év Indikátor értékek:

Karbantartási információk

A napelemes rendszer normál üzemben automatikusan működik. Mind a szabadtéri, mind a beltéri csatlakozók nagy megbízhatóságú kapcsolatot biztosítanak. A napelem táblák az időjárás viszontagságainak (pl.: átlagos borsószemnyi jégverés) ellenállnak. A hó az elrendezésből adódóan nem marad meg a felületükön, így a téli idoőszakban is biztosított a zavartalan villamos energia termelés. A napelem táblák külön tisztítást nem igényelnek, az esetleges porosodást az eső lemossa. A napelem táblákat óvni kell mindennemű külső behatástól, rongálástól. A napelem táblákra felmászni vagy közvetlenül a teherhordó szerkezetekbe kapaszkodni, vagy azokat további teherrel ellátni tilos. A rendszer nem áramtalanítható, ezért elkerítéssel és figyelmeztető táblákkal kell biztosítani, hogy illetéktelenek ne kerülhessenek a feszültség alatti rendszer közelébe. Az AC elosztóknál külön jelző felirattal kell figyelmeztetni a fordított áramirányra.
A beépítésre kerülő napelemes rendszernek teljesítik az alábbi követelményeket:
A napelemes modulokra gyártói teljesítmény garancia minimum 20 évre, legalább 80%-os teljesítményre. A napelem megfelel az EN 61730 szabvány előírásainak. A berendezés megfelel továbbá kristályos modulok esetén az IEC 61215, vékonyfilmes modulok esetén az IEC 61646 szabványban előírt követelményeknek.A tervezett villamos energia termelő berendezés (VTB) csak az MSZ EN 50160 szabványban megadott mértékben növelheti meg a hálózat felharmonikus tartalmát.

A VTB-t úgy kell működtetni, hogy üzeme során a teljesítménytényező minimum 0,96 legyen. A VTB az erőművi gépet védő rövidzárlati, túlterhelési, és földzárlati és érintésvédelmen túl, legyen ellátva feszültség és frekvencia csökkentési és emelkedési és vektorvédelemmel. A VTB legyen ellátva olyan védelemmel, amely hálózati feszültségkimaradás, illetve zárlati rátáplálás esetén 100msec idő alatt automatikusan leválasztja a hálózatról. A VTB csak a feszültség tartós visszatérése esetén kapcsolható újra párhuzamosan a hálózattal.